در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

نویسنده : روح الله اکرمی | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه ...
لینک مستقیم | دانلود | PDF