فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
نویسنده : دکتر عباس تدین | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه ...
لینک مستقیم | دانلود | PDF