اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.
نویسنده : شادی عظیم زاده | سال انتشار : 1395
دریافت در ادامه مطلب 
لینک مستقیم | دانلود | PDF