با آنکه جرم شناسی دانش نوپدیدی است ، جرم شناسی محکومان در میان اندیشه های جرمشناسانه ، از تازگی بیشتری برخوردار است.

در این حوزه از جرمشناسی ، توسط کسانی که تجربه محکومیت و مجازات داشته اند ، اندیشه هایی مطرح شده است که تحلیل ویژه ای از “چرایی و چیستی جرم” ارایه کرده اند.


نویسنده : عباس منصورآبادی | سال انتشار : 1397
دریافت در ادامه ...

پی نوشت : این مقاله در کتاب دانشنامه جرم‌شناسی محکومان به چاپ رسیده است و حق چاپ و نشر آن برای ناشر محفوظ می باشد.

جهت مطالعه متن کامل مقاله و دانلود آن روی لینک زیر کلیک کنید.